Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjno – prawną Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

Do podstawowych zadań MZGKiM należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości ulic, chodników, dróg gminnych, zieleni miejskiej, obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarka odpadami komunalnymi.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został powołany jako zakład budżetowy 1 lipca 1991 roku Uchwałą nr XIV/86/91 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 25 czerwca 1991 roku. Statut Zakładu ustanowiono Uchwałą nr IX/85/03 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 27 czerwca 2003r.