Dane do płatności za faktury wystawione przez MZGKiM

Nazwa odbiorcy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju

Nr rachunku: 67 8813000420010000 1270 0001
Bank: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej – Zdroju

W tytule płatności należy podać numer faktury i numer kontrahenta.

Dane do wystawiania faktur, których płatnikiem jest MZGKiM

Nabywca: Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna –Zdrój
NIP 734 354 39 04

Odbiorca: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej –Zdroju
ul. Krakowska 26
33-350 Piwniczna – Zdrój

Na fakturze muszą znaleźć się dane zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy. Dane Odbiorcy mogą być umieszczone np. „w uwagach”.