e-faktura – skorzystaj i płać mniej za abonament

Istnieje możliwość otrzymywania faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej.

W tym celu prosimy o wypełnienie i odesłanie oświadczenia do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju, ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna – Zdrój.

Korzystanie z tej formy rozliczeń pozwoli obniżyć płatność z tytułu opłaty abonamentowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 414 38 37.