Usługa wykonywana po uprzednim zamówieniu. Zamówienie usługi można złożyć osobiście w siedzibie MZGKiM lub telefonicznie: 18 414 38 31.

O kolejności wywozu decyduje data zgłoszenia, położenie nieruchomości oraz warunki atmosferyczne. Zamawiając usługę prosimy podać swoje dane, adres nieruchomości oraz numer telefonu kontaktowego.

Po wykonaniu usługi zostanie naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGKiM. Usługa wywozu nieczystości płynnych w swojej cenie zawiera zrzut ścieków na oczyszczalni.

Cennik wywozu nieczystości płynnych:

Pojemność beczki Pojazd Cena (brutto)
3,3 m3 ciągnik 160,38 zł
5,5 m3 STAR 225,72 zł
6,7m3 ciągnik 238,78 zł