Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę dostawy wody.

Jeden transport to maksymalnie 4 mwody. Koszt usługi wynosi 42,50 zł brutto/m3 wody. Cena obejmuje koszty transportu.

W przypadku zamówienia transportu w celu uzupełnienia basenu jednorazowy koszt kursu (4 m3 wody) wynosi 170,00 zł brutto – bez pompy, 195,00 zł brutto z pompą.

Zamówienie usługi prosimy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem:

  • osobiście w siedzibie MZGKiM,
  • telefonicznie pod numerem 18 414 38 31,
  • e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl