Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Kontakt


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju
ul. Krakowska 26
33-350 Piwniczna – Zdrój


email: mzgkim@piwniczna.pl
telefon: 018 446 42 14
telefon komórkowy: 603 338 866
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /MZGKiMPiwniczna/SkrytkaESP


NIP: 7340014743
REGON: 000154944
BDO: 000017217


Sekretariat: 18 414 38 31
Wywóz nieczystości stałych i płynnych: 18 414 38 31
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 18 414 38 31
Odczyty wodomierzy: 18 414 38 37
Dział rozliczeń: 18 414 38 37
Awarie sieci: 18 414 38 39
Przyłącze wodociągowo – kanalizacyjne: 18 414 38 39
Księgowość: 18 414 38 34
Kasa: 18 414 38 35
Fax: 18 446 54 16

Skip to content