Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju administrujący Baseny na Radwanowie informuje, że na podstawie badań wody pobranej w dniu 21.06.2024 r. (sprawozdanie z dnia 02.07.2024 od JRCh/NL/W/B/FCH/1613/2024 do JRCh/NL/W/B/FCH/1618/2024) jakość wody na basenie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ. U. z 2022 poz. 1230 z późn. zm.).

Badania wody – kąpielisko Radwanów