Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Group: odpady

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – Zasady

PSZOK jest czynny w czwartek,  piątek (dni robocze) w godzinach 8:00 do 15:00 Odpady Komunalne dostarczane na PSZOK przyjmowane są z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęcie odpadów komunalnych zebranych selektywnie w PSZOK będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby oddającej…

Skip to content