Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Group: cennik

Dostawa wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę dostawy wody. Jeden transport to maksymalnie 4 m3 wody. Koszt usługi wynosi 42,50 zł brutto/m3 wody. Cena obejmuje koszty transportu. W przypadku zamówienia transportu w celu uzupełnienia basenu jednorazowy koszt kursu (4 m3 wody) wynosi 170,00 zł brutto – bez pompy, 195,00 zł brutto z pompą. Zamówienie…

Usługa wynajmu kontenerów

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju świadczy usługę wynajmu kontenerów o pojemności 7m3. Usługa świadczona jest po uprzednim zamówieniu: – telefonicznie pod numerem: 018 414 38 31, – e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl Cena usługi wynosi 1350,00zł brutto i obejmuje: – dostarczenie kontenera, – postój kontenera do trzech dni, – odbiór oraz zagospodarowanie odpadów….

Usługa transportowa PSZOK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę transportową w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy piątek po uprzednim zamówieniu usługi: – telefonicznie: 18 414 38 31, – e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl Stawka opłaty za usługę transportową ponoszona przez właścicieli nieruchomości wynosi: – 3,60 zł/km (brutto), – 20 zł (brutto) załadunek za każde 0,5 godz. Do ceny usługi należy doliczyć koszt…

Wywóz nieczystości stałych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oferuje odbiór i wywóz odpadów komunalnych od podmiotów (z nieruchomości niezamieszkałych) po uprzednim zawarciu umowy. MZGKiM dysponuje specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w typowych pojemnikach na odpady 120l oraz 1100l. Odbierane są również odpady gromadzone w workach. Usługa świadczona jest po telefonicznym zgłoszeniu pod nr 018 414…

Wywóz nieczystości płynnych

Usługa wykonywana po uprzednim zamówieniu. Zamówienie usługi można złożyć osobiście w siedzibie MZGKiM lub telefonicznie: 018 414 38 31. O kolejności wywozu decyduje data zgłoszenia, położenie nieruchomości oraz warunki atmosferyczne. Zamawiając usługę prosimy podać swoje dane, adres nieruchomości oraz numer telefonu kontaktowego. Po wykonaniu usługi zostanie naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGKiM. Usługa wywozu…

Skip to content