Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Wywóz nieczystości stałych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oferuje odbiór i wywóz odpadów komunalnych od podmiotów (z nieruchomości niezamieszkałych) po uprzednim zawarciu umowy. MZGKiM dysponuje specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w typowych pojemnikach na odpady 120l oraz 1100l. Odbierane są również odpady gromadzone w workach. Usługa świadczona jest po telefonicznym zgłoszeniu pod
nr 018 414 38 31 w każdy piątek (dni robocze).

Cennik wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
– pojemnik 120l – 24,84 zł netto,
– pojemnik 1100l – 207,00 zł netto,
– worek segregowany 110l – 16,50 zł netto.

Przy większych ilościach (ponad 4m3/msc) szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia:
– w biurze – ul. Krakowska 26,
– telefonicznie: 18 446 40 33,
– e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

Skip to content