Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Jakość wody

Woda z wodociągów podlega regularnym i szczegółowym kontrolom. Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia, jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Jakość analizowana jest osobno dla każdego wodociągu. Wyniki badań niezwłocznie przekazywane są do wiadomości Sanepidu.

W przypadku wystąpienia przekroczeń norm Sanepid może wstrzymać dostawy wody.
W załącznikach znajdują się aktualne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Skip to content