Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

Cennik

cennik

Dostawa wody

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę dostawy wody. Jeden transport to maksymalnie 4 m3 wody. Koszt usługi wynosi 42,50 zł brutto/m3 wody. Cena obejmuje koszty transportu. W przypadku zamówienia transportu w celu uzupełnienia basenu jednorazowy koszt kursu (4 m3 wody) wynosi 170,00 zł brutto – bez pompy, 195,00 zł brutto z pompą. Zamówienie usługi prosimy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem: – osobiście w siedzibie MZGKiM, – telefonicznie pod numerem 18 414 38 31, – e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl

 
Usługa transportowa PSZOK

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługę transportową w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w każdy piątek po uprzednim zamówieniu usługi:
– telefonicznie: 18 414 38 31,
– e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl
Stawka opłaty za usługę transportową ponoszona przez właścicieli nieruchomości wynosi:
– 3,60 zł/km (brutto),
– 20 zł (brutto) załadunek za każde 0,5 godz.

Do ceny usługi należy doliczyć koszt przyjęcia odpadów na PSZOK.

W PSZOK bezpłatnie przyjmowane są:
– przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
– zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
– zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
– zużyte opony w ilości nie większej niż 4 szt./rok,
– odpady remontowo – budowlane w ilości nie większej niż 2,2 m3/rok lub 20 worków o pojemności 120 l/rok.

Stawki opłat za odpady przekazywane na PSZOK powyżej limitów wynoszą odpowiednio:
– odpady wielkogabarytowe – 15 zł/m3
– odpady remontowo – budowlane 200 zł/m3– opony – 10 zł/szt.

Po wykonaniu usługi zostanie naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGKiM.

Usługa wynajmu kontenerów

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju świadczy usługę wynajmu kontenerów o pojemności 7m3. Usługa świadczona jest po uprzednim zamówieniu:
– telefonicznie pod numerem: 018 414 38 31,
– e-mailem: mzgkim@piwniczna.pl

Cena usługi wynosi 1350,00zł brutto i obejmuje:
– dostarczenie kontenera,
– postój kontenera do trzech dni,
– odbiór oraz zagospodarowanie odpadów.

W przypadku konieczności postoju kontenera powyżej trzech dni dopłata za każda kolejną dobę wynosi 20,00 zł brutto.

Przy większych ilościach odpadów (powyżej 7m3) i konieczności postoju kontenera powyżej 14 dni szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia:
– w biurze przy ul. Karkowskiej 26,
– telefonicznie: 18 44640 33,
– e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

Wywóz nieczystości płynnych

Usługa wykonywana po uprzednim zamówieniu. Zamówienie usługi można złożyć osobiście w siedzibie MZGKiM lub telefonicznie: 018 414 38 31. O kolejności wywozu decyduje data zgłoszenia, położenie nieruchomości oraz warunki atmosferyczne. Zamawiając usługę prosimy podać swoje dane, adres nieruchomości oraz numer telefonu kontaktowego.

Po wykonaniu usługi zostanie naliczone obciążenie zgodnie z obowiązującym cennikiem MZGKiM. Usługa wywozu nieczystości płynnych w swojej cenie zawiera zrzut ścieków na oczyszczalni.

Cennik wywozu nieczystości płynnych:

Pojemność beczki Pojazd Cena (brutto)
3,3 m3 ciągnik 160,38 zł
5,5 m3 STAR 225,72 zł
6,7m3 ciągnik 238,78 zł
Wywóz nieczystości stałych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oferuje odbiór i wywóz odpadów komunalnych od podmiotów (z nieruchomości niezamieszkałych) po uprzednim zawarciu umowy. MZGKiM dysponuje specjalistycznym sprzętem do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w typowych pojemnikach na odpady 120l oraz 1100l. Odbierane są również odpady gromadzone w workach. Usługa świadczona jest po telefonicznym zgłoszeniu pod
nr 018 414 38 31 w każdy piątek (dni robocze).

Cennik wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
– pojemnik 120l – 24,84 zł netto,
– pojemnik 1100l – 207,00 zł netto,
– worek segregowany 110l – 16,50 zł netto.

Przy większych ilościach (ponad 4m3/msc) szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia:
– w biurze – ul. Krakowska 26,
– telefonicznie: 18 446 40 33,
– e-mail: mzgkim@piwniczna.pl

Skip to content